Preskočiť na obsah

Návrh VZN 1/2024 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Nový Ruskov, ktorým sa vymedzujú záväzne časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Nový Ruskov, a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nový Ruskov č.4/2014 zo dňa 23.6.2014

Zverejnené
12. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2023 − 26. decembra 2023
Kategória

Prílohy