Preskočiť na obsah

Program bohoslužieb

Rím. katolícka Farnosť Najsvätejšej Trojice Plechotice – program bohoslužieb.

Deň Malý RuskovPlechotice
Pondelok po 1.pôstnej nedeli
19.2.2024
18.00
Utorok po 1.pôstnej nedeli
20.2.2024 
7:30
Streda po 1.pôstnej nedeli 21.2.2024
Štvrtok  po 1.pôstnej nedeli 22.2.2024
Piatok po 1.pôstnej nedeli 23.2.202416:0017:15 Krížová cesta a po nej sv. omša
Sobota po 1.pôstnej nedeli 24.2.2024
Druhá pôstna nedeľa r.B  25. 2. 20248:00 Zastupuje dp. Peter Šoltýs z Lastoviec
Sobota po 2.pôstnej nedeli 2.3.2024S plat. nedele 18:00 Zastupuje dp. Peter Šoltýs z Lastoviec
Tretia pôstna nedeľa 3.3.20248:00 Zastupuje dp. Peter Šoltýs z Lastoviec
Oznamy:  1/ Na 1. pôstnu nedeľu  18.2.2024 je jarná Zbierka na Katolícku Charitu .
2/ Od 24. februára 2024 čerpám dovolenku. Nedeľné sv. omše 2.pôstnu a 3. pôstnu ma bude zastupovať  dp. Peter Šoltýs z Lastoviec , mobil  0950 789 643 . V Egreši budú mať gr. kat. Sv. Liturgie.  V prípade pohrebu zastupovať ma bude d.o. Martin Škvarla z Nižného Žipova 0908 63 4198,   056/6798530 .
Mgr. Stanislav Fedor, farár Plechotice tel: 056/6799223, mobil: 0904 986934, 0907 176898
fedor.stanislav@abuke.sk