Preskočiť na obsah

Program bohoslužieb

Rím. katolícka Farnosť Najsvätejšej Trojice Plechotice – program bohoslužieb.

Deň Malý RuskovPlechotice
Pondelok  11. cezročný týždeň  17. 6. 202418:30
Utorok 11. cezročný týždeň  18. 6. 2024             

Streda 11. cezročný týždeň  19 6. 2024  sv. Romualda ,opáta
Štvrtok 11. cezročný týžd.  20. 6. 2024 
Piatok 11. cezročný týždeň  21. 6. 2024 sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka  17:00
18:30
Sobota 11. cezročný týždeň 22. 6. 2024 S platnosťou za nedeľu
17:30
9:00 – 10. Stretnutie birmovancov
12. cezročná nedeľa r. B  23. 6. 2024  

10:30 – Odpustová slávnosť narodenia Sv. Jána Krstiteľa v Zemplínskej  Teplici
8:00

Oznamy: Oznamy: 1/  Ohlášky Plechotice: Sviatosť manželstva chce prijať  V l a d i m í r    T ó t h  , rím.kat , syn rodičov Róberta a Dany rod. Lendackej , nar. v Trebišove , bydliskom  Plechotice a t. času Bratislava -Petržalka, a  V e r o n i k a    Č i m o v á   , rím.kat. dcéra   +Ivana a Viery rod. Gorekovej,  narod. v Nitre a bývajúca Nitra Chrenová. Ohlášky sa určujú v dňoch 16.6., 23.6., 30.6., 2024 . Sobáš sa plánuje 5.júla 2024 v Plechoticiach o 15:00 hod.
Mgr. Stanislav Fedor, farár Plechotice tel: 056/6799223, mobil: 0904 986934, 0907 176898
fedor.stanislav@abuke.sk