Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nový Ruskov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznam o strategickom dokumente ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj´´ je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi