Preskočiť na obsah

Liturgické oznamy

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI NOVÝ RUSKOV

VEĽKÝ RUSKOV          

8.7 – 14.7.2024

DeňČasÚmysel/ Bohoslužba
Pondelok   8.7.2024
Sv. veľkomučeník Prokop.
18:00
+ Jolana
(rod. Ždijová)
Utorok     9.7.2024
Sv. hieromučeník Pankrác,
tauromenský biskup.
8:30+ Anton
(vd. Jozefína Capiková)
Streda    10.7.2024
45 sv. mučeníci z arménskeho
Nikopola. Náš prepodobný
otec Anton Pečerský.
18:00
+ z rod. Feňarovej,
Rozickej a Ždijovej
staroslovienska
Štvrtok    11.7.2024
Sv. všechválna mučenica Eufémia.
Odchod do večnosti blaženej
Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri
sv. krste nazvanej Helena.
8:30+ Mária, Ján
(Milan Serbin)
Piatok    12.7.2024
Sv. mučeníci Proklos a Hilarios.
Náš prepodobný otec
Michal Maleinský.
Zdržanlivosť od mäsa.

18:00

* rod. vd. Jolany Leškaničovej
Eucharistická adorácia
Sobota   13.7.2024
Zhromaždenie k sv. archanjelovi
Gabrielovi. Náš otec sv. Julián,
kenomanijský biskup.               
8:30
+ Viera
(Vladimír Hatrák)
Nedeľa 14.7.2024
8. po Päťdesiatnici.
Pamiatka sv. otcov 6 ekumenických snemov.
Sv. apoštol Akvila.
10:00     Sv. liturgia zbierka Lumen/Lux

     MALÝ RUSKOV

DeňČasÚmysel/ Bohoslužba
Utorok  9.7.202416:30+ Mária, Ján, Mária, Štefan, Zuzana
(Milan Mantič)
Nedeľa 14.7.2024 8:15Sv. liturgia         zbierka Lumen/Lux