Preskočiť na obsah

História od 1976 do 1980

Zloženie pléna MNV z volieb v roku 1976:
Ferjo Milan -predseda
Serbinová Anna – členka rady
Hvasta Michal člen rady
Leškanič Teodor členka rady
Mihalčin Juraj členka rady
Šoltés Jozef člen rady
Ždijová Jolana členka rady
Hupcejová Magdalena
Mantičová Anna
Jurko Andrej
Mantič Milan
Serbin Michal
Rom,an Milan
Fudala Imrich
Čižmar Andrej
Mantičová Anna
Pavlik Michal
Serbinčiková Mária
Borovská Mária

1978:
V obci došlo k zrušeniu základnej školy z dôvodov malého počtu žiakov(11 žiakov v ročníku 1-4) takže školský rok 1978/1979. Deti našej obce začali navštevovať ZŠ SNP v Trebišove. Posledná učiteľka a riaditeľka bola Anna Porhinčáková, ktorá ďalej zostala ako osvetová pracovníčka v miestnej knižnici

1980:
Tak ako každoročne prebehol súpis hospodárskych zvierat v obci a to k I.1980 s pomocou poslancov zastupiteľského zboru.
8.marec – Medzinárodný deň žien – pri tejto príležitosti vystúpili deti Materskej školy so svojim kultúrnym programom.
20.júla – spolu so zväzákmi a pioniermi bol pripravený kult program a súťaže
Na pléne MNV bola vyjadrená nespokojnosť s činnosťou školskej jedálne pri MŠ , najmä že sa nevarí podľa jedálneho lístka.
Rada MNV požiadala JRD o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ.
Príchodom žatvy pripadla MNV aj organizácia žatvy a to tým spôsobom , že predseda MNV mal cestou miestneho rozhlasu pozývať občanov na žatvu. Títo sa žatevných prác zúčastňovali v rámci svojho voľna či dovolenky.
Rada MNV konštatuje že sa porušuje z. 120/62 Zb tým že sa podáva alkohol osobám podnapitým a ukladá vedúcemu pohostinstva aby alkoholické nápoje podával až po 10.00. V rámci investičnej činnosti došlo k vykopaniu studne na miestnom cintoríne vo Veľkom Ruskove. Prebehlo sčítanie ľudu, domov, a bytov
K 31.12.1980 bolo v našej obci:

počet domov197z toho trvalo obývané byty187
počet trvalé žijúcich osôb694z toho .334 mužov a 360 žien
národnosť 
česká2
slovenská688
ukrajinská1
maďarská2
iná1