Preskočiť na obsah

Zámer č. 1 prevodu majetku obce prenájmom obecného lesa.

Zverejnené
2. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. novembra 2023 − 16. novembra 2023
Kategória

Zámer č.1 prevodu majetku obce prenájmom obecného lesa v katastrálnom území

Zemplínska Teplica pre decénium rokov 2023-2033 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia

Obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov zo dňa 30.10.202

Prílohy