Preskočiť na obsah

VZN č2/2023 ako Dodatok č1 k VZN 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov