Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4-2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce Nový Ruskov