Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č.1-2014 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce