Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.1-2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nový Ruskov