Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte