Preskočiť na obsah

Smernica 1-2023 Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Nový Ruskov za užívanie obecného majetku