Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere predaja pozemkov Obce Nový Ruskov z dôvodu hodného osobitného zreteľa