Preskočiť na obsah

Návrh – V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO