Preskočiť na obsah

Návrh Dodatok č3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1-2013 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO