Preskočiť na obsah

Kvantifikovaný prínos organizovania aktivačnej činnosti v Obci Nový Ruskov za rok 2005