Preskočiť na obsah

Poďakovanie nadácii EKOPOLIS

Zverejnené 30.11.2008.

Nadácia EKOPOLIS vo svojej výzve Ľudia pre stromy podporila náš projekt
“ Farský park“ sumou 22.800,- Sk.

Za tieto prostriedky boli zakúpené vzastlejšie jedle , smreky, borovice a duby , ktoré boli vysadené na pozemku za farou a cerkvou vo Veľkom Ruskove.

Vysadené boli aj menšie sadenice , gaštana jedlého, duby, javory , duby,  brezy, javory a lipy.

Za poskytnutý grant ešte raz ďakujeme.