Preskočiť na obsah

Rozlúčka po tridsiatichšiestich rokoch

Zverejnené 30.11.1999.

Kategória

Náš život sa nesie v znamení stretnutí a lúčení. Lúčením sa ukončil aj jeden medzník v živote nášho duchovného otca Mgr. Pavla Dancáka, ktorý po 36 rokoch pastorácie v našej obci odchádza z farnosti Nový Ruskov na zaslúžený odpočinok. Ako sám hovorí: „nechávam miesto mladším“.
Skoro štyri desaťročia krstil, privádzal k prvému sv. prijímaniu, sobášil a aj odprevádzal na poslednej ceste života našich obyvateľov. Za jeho pôsobenia sa urobilo vo farnosti mnoho vecí, napr. postavila sa nová farská budova, prekrývali sa vežičky na cerkvi, zreštaurovali sa všetky maľby v interiéri cerkvi, v časti obce Malý Ruskov sa postavil nový gr. – kat. chrám a ešte veľa nespomenutej práce. A to  všetko za výdatnej finančnej, ale aj pracovnej podpory miestnych obyvateľov . Na počesť rozlúčky sa v nedeľu 27. Júla 2003 konala v našej cerkvi staroslovienska bohoslužba, ktorú celebroval Mgr. Pavel Dancák . Bol na nej prítomný aj ThLic. Pavol Dancák ml. Najprv sa slávnostný sprievod vydal spred chrámu k farskej budove, aby  za krásneho spevu Mariánskych piesní v podaní našej Ruskovčanky priviedol nášho duchovného otca do sv. chrámu. Po sv. bohoslužba, ktorú určite privítali hlavne tí skôr narodení zaspieval krásnu pieseň rozlúčky Ruskovský chór. Pán Emil Jurko – hl. kurátor sa vo svojom príhovore poďakoval duchovnému otcovi za „tých tridsaťšesť rokov“, pričom mu odovzdal krásnu kyticu a peňažný dar od obyvateľov obce. Ďalším príhovorom  a kvetmi sa poďakovala za všetky deti aj sl. Lenka Babiková. „Jeho posledné prvopríjmajúce deti“ duchovnému otcovi tak isto odovzali kvety. Potom sa  sprievod dievčat, chlapcov a veriacich vydal odprevadiť otca Pavla späť na faru, kde sa mu ešte prihovorila pani starostka obce Viera Chomová, ktorá mu poďakovala v mene svojom, v mene obecného zastupiteľstva, ale aj v mene všetkých obyvateľov obce a obdarovala ho peknou kyticou. Týmto sa oficiálna časť rozlúčky skončila. V očiach mnohých veriacich sa našla slza ľútosti, ale ako povedal duchovný otec : „mojím odchodom sa život vo farnosti nekonči, práve naopak pokračuje. Ja sa s obcou Nový Ruskov nelúčim, lúčim sa iba s touto farnosťou.“ dodal na záver.
V mene redakčnej rady Vám milý duchovný otec Pavel prajeme ešte veľa krásnych rokov v kruhu najbližších, veľa zdravia a Božej milosti.