Preskočiť na obsah

Príhovor o. Labaniča

Zverejnené 26.3.2020.

Kategória

Drahí bratia a sestry,

V prílohe vám posielam 2 dokumenty: 

1. INTRONIZÁCIA Božieho Slova v rodinách

2. POSTUP ČÍTANIA Sv. Písma 

Ako som povedal v dnešnom príhovore, môžme slávnostne umiestniť Sv. písmo na čestné a viditeľné miesto v našom dome a rozhodnúť sa čítať ho v rodine pravidelne, aby takto v našom domove prebýval Ježiš Kristus týmto spôsobom. To je zvlášť dôležité teraz, keď nemáme inú možnosť stretávania s Bohom, keďže chrámy sú zatvorené.

Nato Vám môžu poslúžiť tieto materiály.

Informáciu o tejto aktivite nájdete aj na web-stránke našej eparchie:

http://grkatke.sk/aktualita/2020-03-24-144617-intronizacia-bozieho-slova-v-rodinach

Intronizáciu môžete vykonať i v priebehu nasledujúcich dní…

Myslím na Vás v modlitbe a pri každodennom slúžení.