Preskočiť na obsah

PRAVIDLÁ PRE ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH

Zverejnené 7.11.2021.

Kategória

1.    Od pondelka 8.11.2021 sme čierny okres, v nedeľu budú vo Veľkom Ruskove 2 liturgie:

8:00 pre očkovaných (max. 100 ľudí)

9:30 pre ostatných – základ (max. 12 ľudí – 1 človek /25m2)

2.    Prosím, aby každý očkovaný prišiel na liturgiu o 8:00, aby ostalo miesto na

9:30 pre ostatných.

3.    Prosím, aby sa každý, kto chce prísť na 9:30 zapísal v sakristii, alebo mi to

nahlásil počas týždňa. Ak Vás bude oveľa viac ako 12, tak bude ďalšia nedeľná liturgia aj v sobotu večer s platnosťou.

4.    Počas týždňa bude sv. liturgia v režime základ.

5.    Vladyka Cyril udelil dišpenz až do odvolania z účasti na nedeľnej alebo

sviatočnej liturgii, ak nemáme možnosť z kapacitných dôvodov alebo z inej spravodlivej príčiny sa na nej zúčastniť. U nás však zatiaľ každý, kto chcel, mohol sa zúčastniť a urobím všetko preto, aby to tak bolo aj naďalej. Urobme preto všetko aj my, aby sme svoju dušu nepripravili o duchovný pokrm.

6.    Na nedeľnú sv. liturgiu nech si každý prinesie lístok s menom,

priezviskom, číslom domu a telefónnym číslom alebo emailovou adresou. Tento lístok nech vhodí do urny pri vchode chrámu. Takto sa vytvorí zoznam účastníkov, ktorý sme povinní robiť. Vyhneme sa takto spoločnému písaniu. Po 2 týždňoch sa zoznam zničí.

7.    Počas týždňa lístky nehádžeme, zoznam robí pani cerkovníčka.

8.    Kto sa nemôže na liturgii zúčastniť zo zdravotných alebo iných

objektívnych dôvodov (napr. znížená kapacita chrámu), nech nedeľu a sviatok zasvätí iným spôsobom, napr. sledovaním bohoslužby cez médiá.

9.    Prišlo nové Slovo s kalendárom.

10.  Prišli kalendáre SSCM, členský príspevok je 5 €. Kto chce iba kalendár na voľno, ten stojí 3 €.

11.   Vzadu v cerkvi si môžete kúpiť sviecu za 1 €. Podporíte tak hnutie za život nenarodených detí.