Preskočiť na obsah

O referendových otázkach

Zverejnené 1.2.2015.

Kategória

Máte ešte stále pocit, že žijete v slobodnom a demokratickom štáte? Viete o tom, čo sa deje už aj u nás na Slovensku? Viete niečo o tom, aký podvod sa už dlhodobo pripravuje a miestami už aj zavádza v našej spoločnosti? O aký podvrh ide a čo sa chystá na nič netušiacich občanov tohto štátu?

Máte informácie o tom, že štát cez MZV, prostredníctvom zriadeného výboru LBGTI pre ľudské práva cez tzv. stratégiu ochrany a podpory ľudských práv, za ktorou je pojem ,,rodová rovnosť“, chce zaviesť na Slovensku zvrátenú sexuálnu výchovu a iné kontroverzné, scestné a nezmyselné veci. Viete o aké monštrum tu ide?

Vysvetlil vám niekto z kompetentných z ministerstva zahraničných vecí, kam spadá stratégia ľudských práv (ktorá má po novom prejsť pod ministerstvo spravodlivosti) zo strany štátu niečo o tom, čo v skutočnosti je tzv. rodová rovnosť, resp. ,,gender ideológia“? Nie je zvláštne, že naše média o tom akosi ,,podozrivo mlčia“, čo svedčí o tom, že nie sú slobodné ani nezávisle.

Na Slovensku neexistuje dodnes žiadna celospoločenská diskusia na rôzne kontroverzné témy, kde by boli prizvané a zastúpene všetky zainteresované strany v našej spoločnosti. Napriek tomu nám štát podsúva a usiluje sa cez túto stratégiu nanútiť nám rôzne pochybne, neodborné a nevedecké postoje a stanoviska, najnovšie cez zvrátenú a nemorálnu sexuálnu výchovu pre deti na našich školách. Prebuďme sa!

Príďte preto všetci na referendum o ochrane rodiny, ktoré bude 7. februára 2015. Príďte slobodne vyjadriť svoj názor a zastať sa hodnôt, ktoré vyznávate a na ktorých vám záleží. Povzbuďte k tomu všetkých svojich známych, rodinu, oslovujte ľudí a vysvetľujte im o čo tu ide, nakoľko je ešte stále veľa ľudí, ktorí nevedia prečo a o čom je celé toto referendum, alebo mu nerozumejú. Nech sa ľudia dozvedia pravdu, na ktorej záleží, lebo len na nej možno stavať a viesť spoločnosť k slobode a zodpovednosti.

Prečítajte si zopár odkazov o tom, čo sa deje aj v našej spoločnosti na Slovensku, aby ste vedeli o tom, o čo tu v skutočnosti ide…

Táto nebezpečná a škodlivá tzv. ,,rodová rovnosť, či gender ideologická propaganda“, ktorá sa ukrýva za ľudskými právami (ale v skutočnosti ide o manipuláciu, kde sa klamstvom a podlosťou oberá ľudí o ich práva a pošliapava ich) má za cieľ zničiť rodinu, ktorá je Božou ustanovizňou, manželstvo muža a ženy, obrať ľudí o slobodu slova a vyjadrovania sa, o slobodu vierovyznania, obrať deti o ich práva, šťastie a zdravý vývoj, stratu identity človeka a toto všetko je ničím iným len manipuláciou s ľuďmi, spoločnosťou, národom a útokom proti zdravému rozumu, prirodzenosti a proti Bohu. V skutočnosti tu ide o presadzovanie novej totality na začiatku 21. storočia.

Peter Kovalčík

1) Referendum o ochrane rodiny – 7. februára 2015

7. februára 2015 sa bude konať Referendum o ochrane rodiny s 3 otázkami:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Príďme a povedzme 3 x ÁNO RODINE.

Prečo je referendum dôležité? www.alianciazarodinu.sk/preco/

Na platnosť referenda je potrebná nadpolovičná účasť všetkých oprávnených voličov, to znamená aspoň 2,2 milióna ľudí.

Nemáme veľa času, ale spoločnými silami sa nám určite podarí dosiahnuť úspešné referendum a dostať tému rodiny do pozornosti celej slovenskej spoločnosti. V prípade úspešného referenda si jeho výsledky nedovolí odignorovať žiadna vláda a jeho výsledky sú právne záväzné – vláda ich bude musieť premietnuť do zákonov.

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Epostoy%2Esk%2Fcontent%2Fanton%2Dchromik%2Dvysledok%2Dreferenda%2Dsi%2Dpolitici%2Dnedovolia%2Dodignorovat

Pridajme všetci ruku k dielu. Pomôžme aj finančne, aby sa o dôležitosti referenda dozvedelo čo najviac ľudí.

2) GENDERIZMUS – (video) – o čo tu ide? V každom prípade si to treba pozrieť:

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fgloria%2Etv%2Fmedia%2FvGL5yWjjjLA     – Otvorené odkrytie pravdy o tom, čo je to tzv. ,,gender ideológia“, zverejnite toto video aj na svojich mediálnych weboch, zdieľajte sa o tom, preposielajte to ďalej, šírte ho, ľudia majú právo dozvedieť sa pravdu. 

https://www.youtube.com/watch?v=rZe2jNFO2Bo   – Rodová revolúcia – Gender mainstreaming, prednáška Gabriele Kuby 

Sodoma – ruský film s titulkami:

https://www.youtube.com/watch?v=lgUS4DAjsjQ     – Chorváti na Slovensku – Željka Markić,  za prvé úspešné občianske referendum za rodinu za 23 rokov nezávislého Chorvátska. Záznam z verejnej prednášky v Košiciach. 

http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/januar_2015/pytame-sa-na-referendum-1   – otázky a odpovede k referendu

https://www.youtube.com/watch?v=hsdcHlxeWjw#t=67     – Odborná verejnosť na Slovensku predstavuje výzvu proti rodovej ideológii

https://www.youtube.com/watch?v=emy86AW5Uyo&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534#t=31  – Pozývame Vás vypočuť si 1 časť veľmi zaujímavej a aktuálnej prednášky PaedDr. Mgr. Renáty Ocilkovej, zástupkyne KBS na expertných rokovaniach k Stratégii rodovej rovnosti a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv. Aký je ich dopad na výchovu a vzdelávanie detí?

https://www.youtube.com/watch?v=el7IfpjspIw&x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688  – Ponúkame Vám druhú časť aktuálnej prednášky PaedDr. Mgr. Renáty Ocilkovej, zástupkyne KBS na expertných rokovaniach k Stratégii rodovej rovnosti a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv.
V tejto druhej časti sa spolu s pani Ocilkovou zamyslíme nad tým, aké aktivity sa už v oblasti ochrany rodiny a manželstva urobili a tiež čo môžeme ešte v tejto oblasti v najbližšej dobe robiť.

A.) Príbeh Parkerovcov z USA        https://www.youtube.com/watch?v=Wknpl13mwT0

po prijatí homosexuálnych manželstiev zistili, že ich dieťa v predškolskom veku sa učí o manželstvách párov rovnakého pohlavia a ďalšie ich dieťa sa učí o princovi, ktorý si zobral princa s bozkom na záver rozprávky. Žiadali o málo, iba o to, aby ich deti neboli na takýchto hodinách, bohužiaľ, škola im to neumožnila. Takže takto ovplyvňuje prijatie homosexuálnych manželstiev naše rodiny. Súdy priznali pravdu škole a Parkerovci vychovávajú svoje deti doma.

RTVS odmietla odvysielať v Rádiu Regina svätú liturgiu. V RTVS chceli cenzorsky zasiahnuť a vystrihnúť časti homílie o rodine, čo kňaz nedovolil.   – http://www.hlavnespravy.sk/rtvs-sa-svojim-konanim-vratila-pred-rok-1989/519549   

Správa z tlačovej besedy 23. januára 2015 v Prešove – http://www.grkatpo.sk/?spravy

B.) Zvrhlosti ideológie „rodovej rovnosti“  www.coskolaneuci.sk

http://www.hlavnespravy.sk/jedinci-ktorych-vychovali-homosexualne-pary-vyniesli-smutne-skutocnosti-o-tom-ake-bolo-ich-detstvo/507003  – Jedinci, ktorých vychovali homosexuálne páry, vyniesli smutné skutočnosti o tom, aké bolo ich detstvo

http://www.hlavnespravy.sk/juraj-martus-referendum-nie-je-iba-o-ochrane-rodiny-ale-hlavne-o-odmietnuti-systemu-manipulacie-a-klamstiev/499937  – Referendum nie je iba o ochrane rodiny, ale hlavne o odmietnutí systému manipulácie a klamstiev

Modlitebná podpora:

Adorácia za referendum: http://martindom.sk/index.php?id=588&type=md_main_menu&t=371

FB: https://www.facebook.com/pages/Ador%C3%A1cia-za-referendum/337974366407290

– 24 hodinové adorácie až do referenda v charitnej kaplnke na Heydukovej 14 v Bratislave

3) Celoštátna stratégia ľudských práv v SR

Zlá správa: Celoštátna stratégia ĽP ide do vlády 14. januára 2015:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24177

Proti Stratégii boli mnohé protesty:

– Vianočná výzva členom Vlády SR www.niecotunepasuje.sk

– List osobností www.postoy.sk/content/maticiari-koncos-pisu-premierovi-obavaju-sa-o-manzelstvo-slovencinu

– List E. Jurinovej premiérovi http://jurinova.sk/aktuality/list-premierovi-ohladom-celostatnej-strategie-ludskych-prav/

– Škripek a Vašečka http://www.hlavnespravy.sk/skripek-a-vasecka-v-strategii-ludskych-prav-je-snaha-presadit-niektorym-skupinam-nove-nadprava/470747

– Aliancia za rodinu https://www.facebook.com/alianciazarodinu/posts/738166432939789

– Protest Živá reťaz 16.12. pred Úradom vlády v BA – Video(1 min):  www.youtube.com/watch?v=N5CJ6sL8I-g

http://tomaskovacik.blog.sme.sk/c/371316/celostatna-tragikomedia-ludskych-prav-rozsvietili-sme-vlade.html a http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/902456-v-bratislave-protestovali-mnisky-i-mladi-pred-uradom-vlady/

Stručný výber citátov zo Stratégie v prílohe mailu.

Celé znenie Stratégie: http://hsr.rokovania.sk/146763/32-/ alebo tu https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=52&matEID=7384&langEID=1

Obzvlášť problematické: Sprievodné dokumenty materiálu – napr. Príloha 8.0

4) Prednáška R. Ocilkovej o Celoštátnej stratégii ĽP – odporúčam na pozretie

http://www.misiefilmom.sk/renata-ocilkova-rodova-rovnost-celostatne-strategie-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-a-rodovej-rovnosti/ – 1. časť prednášky o závažnosti a nebezpečenstvách Celoštátnych stratégií a ich dopade na našu budúcnosť, aj na výchovu a vzdelávanie detí – 2. časť (dokončenie) bude nahodená na stránke 12.1.

Článok R. Ocilkovej: www.multikulti.sk/ine/strategia_ludskych_prav_z_pohladu_hodnotovo-etickych_tem.html

5) Relácia: M. Dilong – Alternatívna Stratégia ľudských práv

http://www.lumen.sk/archiv.html relácia Občan 16. 12. 2014

Právnik Martin Dilong hovorí o téme ľudských práv a vytvorenom dokumente – „Ľudské práva pre všetkých“ ako alternatíve k vládnej Stratégii ľudských práv.

Právna argumentácia M. Dilonga: Sú opodstatnené nadštandardné práva pre homosexuálov?

http://www.hlavnespravy.sk/pravna-argumentacia-martina-dilonga-su-opodstatnene-nadstandardne-prava-pre-homosexualov/264147 a http://www.hlavnespravy.sk/pravna-argumentacia-martina-dilonga-su-opodstatnene-nadstandardne-prava-pre-homosexualov-2/265114

6) Článok o dôležitosti otca a mamy vo výchove

www.hfi.sk/analyzy/220-mama-aj-otec-su-doleziti-a-najlepsie-je-ak-su-zosobaseni

„Optimálnym priestorom pre výchovu detí je rodina založená na manželstve biologických rodičov týchto detí. Mama a otec sú nenahraditeľní v živote dieťaťa a každý z nich má svoje vlastné jedinečné prínosy, ktoré pomáhajú dieťaťu vyrásť v zdravého a zrelého človeka. Deti z takýchto rodín majú najvyššiu pravdepodobnosť, že sa im bude dariť v rôznych oblastiach života, počnúc ekonomickým dostatkom, až po fyzické a psychické zdravie.“

7) 77 nenáboženských dôvodov, prečo podporovať manželstvo muža a ženy

Od strany 91: http://uhrovec.fara.sk/docs/external/pro-family_manual.pdf

Napr: „11. Každé dieťa má právo na vzťah s oboma rodičmi. 12. Každé dieťa má právo poznať oboch rodičov a oni majú právo poznať jeho. 19. Adoptované deti a deti žijúce v nevlastných rodinách hovoria, že túžia po vzťahu so svojimi biologickými rodičmi. 20. Vo väčšine krajín zákon pomáha adoptovaným deťom nájsť svojich biologických rodičov. 21. Zámerne počať dieťa s úmyslom, že nikdy nebude mať vzťah so svojím otcom je voči dieťaťu nespravodlivé a kruté. 33. U dospievajúcich dievčat vyrastajúcich bez otca je vysoké riziko skorého sexuálneho života, striedania mnohých sexuálnych partnerov, tehotenstva mimo manželstva a pohlavne prenosných chorôb. 34. U dospievajúcich chlapcov vyrastajúcich bez otca je vysoké riziko kriminality, násilia, členstva v gangoch a vzatia do väzby. 52. .. Homosexuálne „manželstvá“ ovplyvňujú každého, pretože ich nová právna definícia sa vzťahuje na všetkých. 62. Homosexuálne „manželstvá“ otvárajú dvere k tomu, aby deti mali viac než jedného zákonného rodiča, ako je tomu v Kanade. 70. Homosexuálne „manželstvo“ je výtvorom štátu. Manželstvo muža a ženy je prirodzená inštitúcia. 71. Štát bude musieť chrániť svoj výtvor – homosexuálne „manželstvo“. Manželstvo muža a ženy sa udržiava samo. …

8) Pastiersky list k Roku rodiny 6.1. – Prešov

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150106013

Nedeľa Svätej rodiny 28.12. – Pastiersky list v Košickej arcidiecéze

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141228001

Evanjelickí biskupi vyzývajú na účasť v referende

www.sme.sk/c/7562242/evanjelicki-biskupi-vyzyvaju-cez-vianoce-na-ucast-v-referende.html

Pozor aj na falošný pastiersky list, ktorý vytvorili a zámerne šíria zástancovia homo-loby, aby zavádzali ľudí.

http://www.hlavnespravy.sk/veriaci-pozor-na-internete-sa-siri-falosny-pastiersky-list-ktory-vyzyva-k-neucasti-na-referende/495943

9) Pápež František: Deti potrebujú otca a matku www.lifenews.sk/node/7775/

Krátke video: https://www.youtube.com/watch?v=VHK0Sqe1BtM

Vianočné posolstvo sv. Otca Františka členom Rímskej kúrie

sk.radiovaticana.va/news/2014/12/22/svätý_otec_sa_pred_vianocami_stretol_s_kúriou_a_zamestnancami/slo-841480

Mnohodetné rodiny: www.postoy.sk/content/papez-frantisek-pozval-mnohodetne-rodiny-na-dnesny-sviatok-sv-rodiny

10) Relácie TV LUX

7. 1. 2015 – Sexuálna výchova na školách http://www.tvlux.sk/archiv/play/7230

Problematika sexuálnej výchovy na školách je stále aktuálnejšou. Aké sú modely tejto výchovy na školách, v čom sú jej kladné stránky, ale aj úskalia. Hostia relácie: Mária Šnegoňová a Ivan Podmanický.

5. 1. 2015 – Náhradné materstvo http://www.tvlux.sk/archiv/play/7223

O medicínskych, etických a spoločenských aspektoch hovorí Prof. Jozef Glasa, ThLic. Ján Viglaš, MUDr. Anna Záborská

Ďalšie info k náhradnému materstvu:

Článok M. Mikolášika: „Prečo by som ja nemohla mať dieťa, keď ho majú ostatní?“

http://www.cestaplus.sk/zparlamentu/nazov/o-nahradnom-materstve

Stanovisko Subkomisie pre bioetiku TK KBS: www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141208013

Cely dokument: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-aspektom-nahradneho-materstva

Rozhovor s M. Lachom: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141208014

Rozhovor s J. Glasom: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141208015

11) Odoberanie detí biologickým rodičom v zahraničí

Krátky dokument: https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo

Zopár čísiel: www.detivsieti.org/?page_id=825

Oficiálna správa o odoberaní detí v severských krajinách

http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1683

Príbeh E. Michalákovej www.poslednykriziak.sk/stat-im-vzal-deti-matka-je-s-nimi-4-hodiny-rocne/489/

Odoberanie detí v Nemecku: www.youtube.com/watch?v=tbx4qxhPRe4&list=PLJQAN9TZ0ki1iDc3epPJPvyX1Vjk3dphb&index=10

Barnevern trochu prezradil pravú tvár – český europoslanec Tomáš Zdechovský

http://denikreferendum.cz/clanek/19415-chcete-zabavnou-a-vzrusujici-praci-v-barnevernetu

12) Petícia proti ideologickému smerovaniu UNICEF

http://citizengo.org/en/15063-children-dont-need-same-sex-parents

13) Národný týždeň manželstva: 9. – 15. februára 2015

Možnosti ako sa zapojiť a viac info na www.ntm.sk

14) Diskusia o referende

Diskusia s pani Željkou Markič – líderkou úspešného referenda o ochrane rodiny v Chorvátsku v sobotu 17.1.2015 v Centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Pozvánka v prílohe. Prednáška bude aj v KE a BA a následne aj v ďalších mestách, bližšie info bude na stránke Fóra života www.forumzivota.sk .

15) Úcta k životu od počatia

Silné svedectvo ženy – Gianny Jessenk, ktorá prežila pokus o potrat…

https://www.facebook.com/video.php?v=10202891338260240&set=vb.1105924931&type=2&theater

Vizualizácia – ako rastie bábätko od oplodnenia do pôrodu  – obrázok sa dá uložiť, kliknutím pravým tlačítkom myši

http://magazine.good.is/articles/a-visual-guide-to-how-babies-are-made

Svedectvo zdravotnej sestry asistujúcej pri potrate http://www.hlavnespravy.sk/asistovala-pri-potrate-ked-zbadala-tvar-dietata-povedala-ved-zabijame-cloveka-ktory-sa-na-nas-pozera/494175

Plánované rodičovstvo USA: urobili sme 327 653 potratov v roku 2014!

http://cnsnews.com/news/article/penny-starr/planned-parenthood-we-aborted-327653-fy2014

16) Iniciatíva ONE OF US – Jeden z nás

Francúzi – Pochod za život v Paríži – 25. 1. 2015 – tento rok sa zameriavajú osobitne na boj proti eutanázii. Slov. preklad ich posolstva do boja za život v prílohe. Druhý ročník slovenského pochodu za život po minuloročnom Košickom pochode sa bude konať 20. 9. 2015 v BA. www.pochodzazivot.sk

17) Demografia

Uhasme oheň hystérie ohľadom preľudnenia www.lifenews.sk/node/7737

Prínos manželstva pre deti, manželov a spoločnosť + demografia

http://www.hfi.sk/analyzy/203-prinos-manzelstva-pre-deti-manzelov-a-spolocnost

Kids – Stable poulation (2 min): www.youtube.com/watch?v=zBS6f-JVvTY

Islamizácia Európy (7 min): https://www.youtube.com/watch?v=wr91q2fxjXQ

Changing shape of world demographics (4 min): www.youtube.com/watch?v=fFnaGYNlfCs

2 nemecké rodiny (5 min): www.youtube.com/watch?v=931L-oRw7ZU

Ďalšie linky:

Zaujímavé listy k referendu: http://uhrovec.fara.sk/referendum-o-ochrane-rodiny-2

Herald Eia: Vymývanie mozgov – Paradox rodovej rovnosti

http://zaostri.sk/sk/clanky/odporucame/dokumenty-studie/vymyvanie-mozgov