Preskočiť na obsah

Liturgické oznamy

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI

NOVÝ RUSKOV          

PROGRAM BOHOSLUŽIEB FARNOSTI

NOVÝ RUSKOV          

2023

DeňČasÚmysel/ Bohoslužba
 Pondelok   4.12.   Sv. veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský.  17:00+ Anton (vd. Jozefína Capiková)  
 Utorok     5.12.   Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.  17:00    + z rod. Feňarovej, Rozickej a Ždijovej staroslovienska  
 Streda    6.12.   Náš otec sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.  17:00  * dobrodincov Košickej eparchie  
Štvrtok    7.12.   Náš otec sv. Ambróz, milánsky biskup.  8:30+ Helena (Miroslav Harmadi)  
Piatok    8.12.   Nepoškvrnené Počatie Presv. Bohorodičky sv. Annou.   Prikázaný sviatok!                          Voľnica18:00Sv. liturgia myrovanie
 Sobota   9.12..   Náš prepodobný otec Patapios.    8:30   10:00+ Imrich (vd. Marta Fudalová) J stretnutie detí  
Nedeľa 10.12. 28. po Päťdesiatnici.   Sv. mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.  10:00    Sv. liturgia   

                 MALÝ RUSKOV

DeňČasÚmysel/ Bohoslužba
Piatok  8.12.16:30Sv. liturgia    myrovanie
Nedeľa  10.12.8:15Sv. liturgia