Preskočiť na obsah

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nový Ruskov