Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove konaného 27. 7. 2007