Preskočiť na obsah

VZN pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce Nový Ruskov a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia