Preskočiť na obsah

VZN Obce Nový Ruskov č. -2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov