Preskočiť na obsah

VZN č2-2022 KSK o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách