Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4-2012 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej a v školských zariadeniach v obci Nový Ruskov