Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2002 obce Nový Ruskov o vylepovaní plagátov