Preskočiť na obsah

NÁVRH Záverečný účet Obce Nový Ruskov a rozpočtové hospodárenie za rok 2023