Preskočiť na obsah

Dodatok č3 k VZN číslo 1-2013 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO