Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k VZN o určovaní ulíc a verejných priestranstiev v obci Nový Ruskov