Preskočiť na obsah

Výzva- výberové konanie – projekt pešej lávky

Zverejnené 1.6.2023.

Obec Nový Ruskov vypisuje výberové konanie na dodávateľa projektovej dokumentácie  pre
realizáciu pešej lávky pre obec Nový Ruskov, a to pre potreby vydania stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu.

Obsah dokumentácie:

Architektonicko – stavebné riešenie, statika, rozpočet

Projekt pešej lávky sa bude realizovať cez tok Drahňovec pre Obec Nový Ruskov v k.ú. Malý
Ruskov, p.č. 381, s tým, že bude použitý spiropanel š 1200 mm a dlžke 8000 mm.

Svoje návrhy zasielajte emilom na túto adresu  novyruskov@slovanet.sk  do
15.6.2023