Preskočiť na obsah

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Nový Ruskov za užívanie obecného majetku

Zverejnené 13.6.2023.