Preskočiť na obsah

Odpočet vodomerov

Zverejnené 7.7.2023.

Dobrý deň,

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu.

Dňa 12 – 13.7.2023 budeme vykonávať odpočty vodomerov vo vašej obci.

12 – 13.7.2023 – Nový Ruskov

13.7.2023         – Malý Ruskov

Týmto Vás žiadame o informovanie obyvateľov obce – napr. formou obecného rozhlasu, aby sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu vodomera. Je potrebné:

–          Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

–          Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

–          Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame o nahlásenie stavu vodomera do 19.7.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, alebo  e-mailom    jana.pavlikova@vodarne.eu

V opačnom prípade bude zadaný na odbernom mieste odhad spotreby.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Ing. Jana Pavliková

referent riadenia odpočtov vodomerov

Východoslovenká vodárenská spoločnosť a.s.

Komenského 1872

075 01  Trebišov

tel: 056/6712 307

e-mail: Jana.Pa vlikova@vodarne.eu