Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostu obce

Zverejnené 1.1.2024.

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám už tradične prihovoril v tento, prvý deň, roku 2024. Rok, ktorý sme práve prežili, bol plný vzácnych chvíľ, ktoré sa navždy zapíšu do našich sŕdc. Teraz stojíme pred križovatkou minulosti a budúcnosti, a je na nás, ako budeme s týmito skúsenosťami narábať a aký smer si zvolíme.

Áno, ubehol ďalší kalendárny rok a my sa chtiac-nechtiac zamýšľame na tým, aký ten, teraz už minulý rok, bol. Bilancovať, alebo hodnotiť za všetkých sa nedá. Každý sme ho mali iný. Preto aj výsledky hodnotenia budú u každého rôzne. Spomenieme si na rôzne udalosti, úspechy o ktorých hovoríme radi, no prídu nám na um aj veci, o ktorých, naopak, radšej hovoriť nechceme, pretože neboli podľa našich predstáv.

Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám v novom roku pevné zdravie, šťastie, lásku, božie požehnanie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa Vám podarí prekonať a opäť vo Vašom živote bude svietiť slnko. Treba sa inšpirovať prírodou, kde vždy teplo zvíťazí nad zimou a svetlo nad tmou. Želám nám všetkým aby sme zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali a aby tých zamračených dní v našich dušiach bolo čo najmenej.

Pre našu obec si želám spokojných spoluobčanov, prajem jej úspešný rozvoj, život bez prírodných a iných katastrof a hlavne v mieri.

Pokojný, šťastný a úspešný rok 2024!   

Rastislav Ferkanin

starosta obce Nový Ruskov