Preskočiť na obsah

Náš Marcel prijal I. stupeň kňazstva

Zverejnené 30.11.1999.

Kategória

V sobotu 14. 6. 2003 prijal v Prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk prešovského eparchu vladyku Jána Babjaka SJ diakonát náš spoluobyvateľ Marcel Pisio spolu s ďalšími 11 bohoslovcami.
Tento prvý stupeň kňazstva mu má aj do budúceho kňazského povolania byť príkladom, pretože samotné kňazstvo je obrovskou službou pre druhých. Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj viacerí obyvatelia našej obce. Samotný obrad vysviacky sa konal počas sv. liturgie. Kandidát diakonátu najprv trikrát obchádza oltár ako symbol zasnúbenia s najvyšším veľkňazom Ježišom Kristom a s celou Cirkvou. Potom nasleduje podstatná časť vysviacky – obrad vkladania rúk biskupa. Nakoniec svätenec prijíma z rúk biskupa jednotlivé časti diakonského rúcha – orár, nárukavnice. Obrad pokračuje sv. liturgiou, pri ktorej už novo vysvätený diakon pomáha biskupovi. Po liturgii sa zúčastnení mohli stretnúť na pár chvíľ  s diakonom, vyjadriť svoju radosť a priania do ďalšieho života. A aké pocity mal novo vysvätený diakon po obrade ? „ Na prvom mieste vnímanie veľkej zodpovednosti a taktiež vernosti službe Bohu a Cirkvi. Je tu tiež uvedomenie si tej skutočnosti, že už málo času strávim medzi svojimi v Ruskove, a že táto služba si  vyžaduje veľkú trpezlivosť a obetavosť.“ dodal M. Pisio.